Termeni și Condiții

Prin accesarea acestui site și plasând o comandă la EventWay, confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Prin utilizarea serviciului furnizat de EventWay, vă oferiți consimțământul de a accepta acest acord.

Conținutul acestui site are scopul de a oferi informații despre EventWay și serviciile oferite.

Acest site este protejat de drepturi de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală ale: EventWay (inclusiv, dar fără a se limita la, mărci comerciale, brevete și drepturi de design) și mărcile incluse în material aparținând evenimentelor EventWay. Aveți permisiunea de a salva numai pe computerul dvs. sau să listați copii ale materialelor disponibile pe site-ul nostru și să le utilizați în scopuri personale și necomerciale.

eventway.io este un software SaaS (Software-as-a-Service) deținut, operat și întreținut de EventWay Fun SRL, str. Vasile Lupu 78, cladirea N4, parter, Iasi, RO, CUI: RO36206967, J22/1435/2016.

Email: support@eventway.io

Ne rezervăm dreptul de a revizui și actualiza politica Termenii și condițiile oricând. Este responsabilitatea Clientului să se asigure că este familiarizat cu versiunea actualizată a acordului. Cea mai recentă versiune a acordului poate fi accesată și revizuită pe această pagină.


Accesul la Serviciul EventWay

Accesul este disponibil la adresa https://app.eventway.io. Trebuie să vă înregistrați cu o adresă de e-mail valabilă și corectă și o parolă, care împreună vă permit accesul la Serviciul EventWay.

Clientul nu poate vinde sau comercializa nici un cont unei terțe persoane.

Este responsabilitatea Clientului de a respecta confidențialitatea informațiilor cu caracter personal și de a nu le dezvălui către nici o terță persoană.

EventWay nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele sau pierderile cauzate de divulgarea de către Client a datelor cu caracter personal către terțe persoane sau în cazul în care informațiile personale de conectare au fost obținute de terți prin orice mijloace și utilizate în orice scop.

Sunteți responsabil pentru acțiunile oricărei terțe persoane care a accesat și / sau utilizat Serviciul din contul dvs. În astfel de cazuri, utilizarea numelui dvs. de utilizator și / sau a parolei este dovada faptului că contul dvs. a fost utilizat pentru a accesa Serviciul.

Clientul poate anula contul său doar dacă taxa de serviciu este plătită integral.

Clientul își poate anula contul, contactând echipa EventWay la hello@eventway.com și transimiterea unei solicitări în acest sens. Anularea va fi procesată în termen de 30 de zile lucrătoare și toate datele asociate cu contul anulat vor fi stocate timp de 12 luni de la anulare, moment în care acesta va fi șters.

EventWay își rezervă dreptul de a închide contul Clientului ca răspuns la acțiunile Clientului în legătură cu utilizarea Serviciului. EventWay nu va fi tras la răspundere sau nu va fi răspunzător față de Client sau de o terță persoană în cazul închiderii contului Clientului.

EventWay poate suspenda pe termen nelimitat Contul Clientului în cazul în care plățile nu au fost efectuate în termenele stabilite și politicile stabilite de noi.

Drepturile noastre de proprietate, renunțarea la garanții, despăgubiri, limitări ale răspunderii și alte prevederi ale prezentului contract continuă și după închiderea contului Clientului.

Ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea serviciului, de a închide conturile, de a elimina materialele sau de a edita conținutul, dacă am indentificat, prin propria apreciere, că acestea încalcă Termenii și condițiile descrise în prezentul acord.


Definiții

Clientul: Persoana fizică sau juridică ce solicită serviciile EventWay;

Serviciul: Produsul Software-as-a-Service (SaaS) oferit de EventWay;

Cumpărător: O persoană care utilizează Serviciul pentru a cumpăra bunuri sau servicii furnizate de dvs. – Clientul;

Terță Parte: Orice altă parte care nu este nici Clientul, nici Serviciul sau Cumpărătorul.


General

EventWay va funcționa numai în cazul în care un acord este oferit prin email, telefon, corespondență sau fax.

EventWay va funcționa numai pentru clienți ce au vârsta minimă de 18 ani.

O "comandă" este considerată a fi un contract scris sau un acord verbal între EventWay și Client, inclusiv acorduri telefonice sau pe e-mail.


Utilizarea Serviciului

Serviciul este conceput ca un software de gestionare a evenimentelor și a serviciilor de ticketing. La înregistrare, puteți stoca informații și documente în contul dvs. ce sunt găzduite de noi.

Toate informațiile furnizate de dvs. și pentru dvs. în legătură cu această platformă, vă aparțin. Datele dvs. includ orice informații personale sau de altă natură pe care un solicitant al înregistrării oricăruia dintre evenimentele dvs. vi le transmite prin intermediul Serviciului.

EventWay colectează date personale despre client la înregistrare. Datele personale sunt prelucrate numai în scopul Serviciului și nu sunt divulgate unei terțe părți. Excluderile se pot aplica, de exemplu, în cazul în care suntem obligați prin lege să dezvăluim aceste informații. Prin acceptarea folosirii Serviciului nostru, sunteți de acord să aveți datele personale colectate și prelucrate de noi și sunteți de acord să furnizați informații corecte și reale.

EventWay nu va accepta utilizarea Serviciului pentru distribuirea materialelor frauduloase, înșelătoare, ilegale, ofensatoare sau abuzive de orice fel. În momentul acceptării acestui acord, sunteți de acord să respectați utilizarea corectă și reputația Serviciului.

EventWay poate decide ce activitate este considerată ofensivă și ce activitate organizată de Client, poate provoca daune reputației Serviciului. Conturile constatate cu încălcarea prezentului acord pot fi suspendate pe o perioadă nedeterminată.


Drepturile și Obligațiile Clientului

Este obligația Clientului de a informa Cumpărătorul că datele acestuia sunt stocate și procesate de EventWay ca parte a Serviciului.

Serviciul trebuie utilizat numai în scopuri legale și nu în alte scopuri care pot constitui o acțiune ilegală sau care promovează acțiuni ilegale, violență sau intoleranță.

Este obligația Clientului de a se asigura că orice conținut încărcat, inclusiv, dar fără a se limita la text, ilustrații, materiale audio și video, nu încalcă nici o lege privind drepturile de autor.

Clientul nu trebuie să reproducă, să breveteze sau să patenteze, să distribuie sau să exploateze în mod comercial marca comercială Evenway, Serviciul sau orice parte a acestui site și alianțele acestuia, fără permisiunea expresă scrisă.

Clientul nu trebuie să încerce să copieze acest site și Serviciul oferit de EventWay. Serviciul nu trebuie exploatat cu răutate sau cu intenția de a construi un produs competitiv sau exploatat în mod necinstit sau copierea ideilor și a funcțiilor oferite de software sau servicii.

Prin acceptarea prevederilor acestui acord, sunteți de acord să nu încercați să obțineți acces neautorizat la părți ale software-ului, incluzând dar fără a se limita la rețelele și orice sisteme conexe pe care software-ul este stocat.

În niciun caz acest acord nu oferă permisiunea sau nici o licență care vă permite să schimbați, să modificați, să accesați sau să utilizați codul sursă al software-ului utilizat pentru Serviciu.

Nu trebuie să utilizați Serviciul pentru a stoca orice fel de materiale ilegale care pot dăuna în orice fel Clientului, EventWay sau oricărei terțe părți.

Clientul nu va folosi Serviciul pentru a stoca, distribui sau a atrage în nici un fel materialele și / sau date care conțin viruși, programe malware, cal troian sau orice alt tip de materiale care ar putea deteriora sau afecta Serviciul, site-urile web EventWay sau orice altă terță parte.

Nu trebuie să afectați reputația companiei EventWay prin utilizarea Serviciului.

Orice defecțiuni sau defecțiuni suspectate trebuie raportate la adresa support@eventway.io și trebuie să includă informații despre tipul de defecțiune și informațiile de contact ale Clientului.

În cazul în care Clientul are motive să suspecteze orice încălcare a drepturilor în baza acestui acord, trebuie să contactați echipa EventWay la support@eventway.io și să ne informați cu privire la preocupările dvs., furnizând informații faptice și relevante.


Drepturile și Obligațiile EventWay

EventWay este 100% dedicat oferirii unui serviciu inovator și sigur pentru Client, totuși, ne rezervăm dreptul de a face modificări asupra conținutului sau domeniului de aplicare al serviciului și de a retrage serviciul nostru în orice moment și fără o notificare prealabilă.

EventWay își rezervă dreptul de a restricționa accesul la Serviciu sau părți ale acestuia, pentru a efectua o întreținere adaptivă, corectivă sau preventivă. EventWay poate continua să furnizeze Serviciul utilizând o versiune nouă sau modificată a software-ului.

EventWay nu are obligația de a menține, modifica sau adăuga caracteristici sau funcționalități ale Serviciului la cererea sau în beneficiul Clientului.

EventWay își rezervă dreptul de a refuza oricând accesul la Serviciu, indiferent de motiv.

EventWay își rezervă dreptul de a oferi Serviciului concurenților dvs. fără restricții și nu promite exclusivitate în niciun segment de piață. În această privință, alți clienți / clienții pot concura cu dvs., deși nu pot folosi niciodată informațiile dvs. confidențiale.

EventWay nu răspunde de legalitatea sau siguranța bunurilor și serviciilor distribuite prin intermediul serviciului și nici nu le putem garanta calitatea.

EventWay își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe serviciile interactive, cum ar fi serviciile sale de blog și de chat, și nu este răspunzătoare pentru pierderile și / sau daunele ce pot apărea.

Urmăm politici stricte în privința caracteristicilor de securitate ale Serviciului nostru. Toate informațiile de identificare personale (date cu caracter personal) prezentate la înregistrarea de către Client sunt stocate în siguranță și protejate.

EventWay nu va dezvălui informațiile de identificare personale (date cu caracter personal) către o terță parte, cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele excepții:
– în cazul în care ne este solicitat de lege;
– în cazul în care EventWay are motive întemeiate să creadă că a avut loc sau poate să apară o fraudă reală sau potențială, putem divulga informațiile personale ale unui utilizator pentru a ne proteja compania împotriva oricărei astfel de fraude sau tranzacții neautorizate;
– în cazul în EventWay împarte anumite informații cu platforma de mesagerie a clienților - Intercom, ca parte a eforturilor noastre de a oferi asistență clienților/cumpărătorilor Serviciului.

EventWay își rezervă dreptul de a determina, după propria apreciere, legitimitatea de proprietate asupra unui cont și, dacă este necesar, să transfere acel cont proprietarului de drept.

În cazul unui conflict privind proprietatea asupra contului, EventWay poate solicita documentația pentru a determina sau autentifica proprietatea asupra contului. Această documentație poate include, dar fără a se limita la, o copie scanată a certificatului de înregistrare, un act de identitate cu fotografie emis de o instituție a statului, ultimele patru cifre ale cărții de credit, etc

EventWay își rezervă dreptul de a suspenda un cont pe perioadă nedeterminată până când conflictul dintre părți cu privire la proprietarul de drept a contului a fost soluționat sau rezolvat.

EventWay nu va vinde, nu va împărți sau nu va închiria informații de identificare personală (date cu caracter personal) unei terțe părți, cu excepția situațiilor în care se aplică excepțiile, așa cum sunt menționate mai sus. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a utiliza, procesa și vinde informații statistice și date grupate de la o terță parte, care exclud informațiile personale de identificare (date cu caracter personal).

Abuzul de orice fel, inclusiv amenințările verbale sau scrise, către orice Client, Cumpărător sau angajat, va duce la închiderea imediată a contului.


Încărcarea Conținutului și a Drepturilor de proprietate intelectuală

Sunteți responsabil pentru toate Conținuturile publice sau private transmise prin intermediul Serviciului.

Nu solicităm drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care îl încărcați prin intermediul serviciului.

EventWay nu monitorizează conținutul încărcat de Client. Clientul este de acord să se abțină de la încărcarea și distribuirea de conținut fraudulos, înșelător, abuziv, ofensator, conținut sexual explicit sau altfel vătămător sau ilegal. Este responsabilitatea dvs. să respectați aspectele legate de drepturile de autor. Sunteți de acord cu faptul că orice conținutul încărcat de dvs. este în concordanță cu legile și reglementările legale aplicabile și sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice încălcare a legilor și reglementărilor legale relevante.

Prin încărcarea sau conectarea conținutului utilizând Serviciul, sunteți de acord:
– să permiteți altor utilizatori de pe internet să vizualizeze conținutul pe care îl postați în mod public;
– că EventWay poate, la propria apreciere, în orice moment, să revizuiască conținutul trimis către Serviciu.


Marcă înregistrată

Orice utilizare a mărcii și / sau siglei EventWay, fără acordul prealabil în scris al acestuia, este strict interzisă.

Mărcile înregistrate nu pot fi utilizate în niciun fel pentru a deteriora imaginea EventWay, a Serviciului sau a oricărei terțe părți implicate în Serviciu.

Contactați-ne la: support@eventway.io